PALVELUT

Helsingin Tapahtumatuotanto

Helsingin Tapahtumatuotanto (Helsinki Event Production) on ketterä ja innovatiivinen suunnittelu- ja tuotantoyhtiö, jolla on monipuolinen kokemus erilaisten tapahtumien, messuosastojen ja näyttelyiden, promootioiden sekä kekseliäiden markkinointitekojen suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta Suomessa ja Euroopassa.

Asiakkaan tarpeiden ja budjetin ymmärtäminen

Räätälöimme palvelumme vastamaan kunkin asiakkaan erityistarpeita. Monistamisen sijaan pyrimme keskittymään mieluummin asiakkaan tarpeiden kuuntelemiseen ja näihin tarpeisiin parhaiten sopivan toteutustavan löytämiseen. Pyrimme kohdentamaan asiakkaidemme käytössä olevat resurssit olennaiseen siten, että sijottamasi investointi tuottaa sinulle myös mahdollisimman suuren hyödyn.

Me toimitamme sen mitä lupaamme

Vaiheittainen projektinhallintamme pitää sinut ajan tasalla projektin elinkaaren eri vaiheissa ja takaa hankkeen onnistumisen sunnitellusti. Jokaiseen projektiin myös osoitetaan henkilökohtaiseksi edustajaksesi projektipäällikkö, joka huolehtii siitä, että työ toteutetaan hyvin, ajallaan ja sovitussa budjetissa.

Odotusten ylittäminen

Sovellamme sisäisesti ketterää projektinhallintamallia (envision-speculate-explore-adapt-close). Ketterän projektihallinnan ideana on, ettei projektin päämääränä ole ainoastaan toteuttaa hanke sovitusti, vaan iteroinnin ja jatkuvan kehitystyön kautta saavuttaa asiakkaan asettamat liiketoimintatavoitteet mahdollisimman hyvin. Ketterässä mallissa suunnitelmia kehitetään ja uusia ideoita otetaan käyttöön nopeasti ja vain paras lopputulos kelpaa.