Suunnittelupalvelut & 3d

Tilasuunnittelupalvelut

Teemme kokonaisvaltaista visuaalista tilasuunnittelua. Luomme yksilöllisiä ja mieleen painuvia tiloja yhdistelemällä taidetta, teknologiaa, omakohtaista kokemista sekä harkittua toiminnallisuutta.
Pitkä käytännön kokemuksemme auttaa meitä suunnittelemaan elämyksellisiä tiloja, jotka ovat realistisia ja kustannustehokkaita toteuttaa. Hankkeet suunnitellaan 3D-avusteisesti jolloin voit mallinnekuvista etukäteen varmistua siitä, että olet täysin tyytyväinen tulevaan toteutukseen, ennen kuin rakentaminen alkaa.

Visualisointipalvelut

Teemme 3D-malleja ja visualisointikuvia myös asiakkaiden omien suunnielmien pohjalta. Laadukkaat 3D-visualisointikuvat havainnoillistavat tehokkaasti miltä suunnitelmasi näyttävät todellisuudessa.
Mittatarkat 3D-mallit soveltuvat hyvin myös teknisen tuotannon työkaluksi, jolla voi myös tarkastella mm. näkölinjoja ja massoittelua.

Ketteryys

Perinteisen projektinhallinnan rinnalla sovellamme sisäisesti suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa ketterää projektinhallintamallia (envision-speculate-explore-adapt-close), joka perustuu ajatukseen, että asiat saavat myös muuttua, jos tarjolla on selvästi parempi idea. Projektit ovat meille hallittuja iterointiprosesseja, joissa suunnitelmia kehitetään koko projektin elinkaaren ajan. Uusia ideoita ja menetelmiä otetaan käyttöön nopeasti ja vain paras lopputulos kelpaa.

Sopivia toimeksiantoja:

  • Promootio- ja messuosastosuunnittelu
  • Tilasuunnittelu yritystilaisuuksiin ja seminaareihin
  • Konserttien lavastesuunnittelu
  • Pop up shop, shop in shop ja liiketilojen suunnittelu
  • Näyttelytilojen ja showroomien suunnittelu
  • Tv-tuotantojen lavastesuunnittelu
  • Ulkotilalavastus- ja valosuunnittelu
  • 3D-mallinnustoimeksiannot ja tilankäyttösuunnitelmat