Tekninen tuotanto

Tekninen tuotanto

Saat Hki Tapahtumatuonnolta kaiken käytännön toteutukseen liittyvän palvelun.
Tapahtumatuotanto on täysin riippumaton tuotantoyhtiö, joten se on myös tehokas kumppani kokoamaan erilaisiin hankkeisiin kaikkein sopivimmat ja taitavimmat ihmiset sekä kustannustehokkaimmat resurssit.

Koska suunnitelu, laskenta ja tekninen tuotanto tehdään sisäisesti, niin voimme taata, että kaikki esittämämme suunnitelmat ovat aina toteuttamiskelpoisia ja annetun budjetin mukaisia ja että sekä suunnitelmat että toteutus myös todella vastaavat toisiaan.
Kaikki esittämämme suunnitelmat perustuvat aina todellisiin mitoituksiin. Tarkistamme aina myös tarvittavien materiaalien saatavuudet, soveltuvuudet, ripustukset ym. keskeiset asiat ennen tarjousten jättämistä.

Meihin luotetaan

Olemme profiloituneet luotettavaksi toimijaksi, joka tekee mitä lupaa.
Teemme erikseen myös teknisen tuotannon konsultointia, alihankinta-, kipailutus- ja ostotöitä tai projektivalvontaa. Voit pyytää meidät siis mukaan edunvalvojaksesi kaikenlaisiin hankkeisiin, joissa tarvitaan käytännönläheistä osaamista sekä sitkeyttä saada vaativatkin asiat tehdyksi. Tapahtumatuotanto kutsutaankin usein konsultiksi mukaan eri toimistojen hankkeisiin, joissa halutaan toteuttaa jotain tavallisuudesta poikkeavaa.

Ketteryys

Perinteisen projektinhallinnan rinnalla sovellamme sisäisesti suunnittelu- ja tuotantoprosesseissa ketterää projektinhallintamallia (envision-speculate-explore-adapt-close), joka perustuu ajatukseen, että asiat saavat myös muuttua, jos tarjolla on selvästi parempi idea. Projektit ovat meille hallittuja iterointiprosesseja, joissa suunnitelmia kehitetään koko projektin elinkaaren ajan. Uusia ideoita ja menetelmiä otetaan käyttöön nopeasti ja vain paras lopputulos kelpaa.

Sopivia toimeksiantoja:

  • Tuotantopalvelut
  • Selvitystyöt
  • Konsultointi
  • Mitoitustyöt
  • Kilpailluttaminen ja ostotyöt
  • Tekninen projektinhallinta